ไม้อัดยาง มอก.ภายใน ขนาด1220*2440*4 มม.

0.00 1.00

In stock


- ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 178-2549

- ความหนา 4 มิลเต็ม
 
- ประเภทใช้ภายในอาคารหรือในที่ซึ่งไม่ถูกน้ำละอองน้ำ

image

รายละเอียดสินค้า

ไม้อัดยาง มอก.ภายใน ขนาด1220*2440*4 มม. 4 นิ้ว 30x305x2.5 ซม. สีธรรมชาติ 2 ชิ้น/ชุด

แผ่นไม้อัดทุกแผ่น มีข้อมูล และเครื่องหมาย ดังนี้ 

  • มีคำว่า “แผ่นไม้อัด มอก”
  • ประเภทไม้อัด โดยแสดงคำว่า “ภายนอก” หรือ “ทนความชื้น” หรือ “ภายใน” หรือ “ชั่วคราว”
  • ชั้นคุณภาพ แสดงเป็นเลขอารบิก ตัวเลขหน้าแสดงชั้นคุณภาพของไม้หน้า ตัวเลขหลังแสดงชั้นคุณภาพของไม้หลัง โดยมีเครื่องหมาย / คั่นกลาง เช่น 1/2
  • ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา ) เป็นมิลลิเมตร
  • วันที่ผลิต
  • ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
  • ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

ข้อมูลจำเพาะ

Brand  ตราบ้าน รุ่น มอก.ภายใน 3/4 

กว้าง 1220 มม. ยาว 2440 มม. หนา 4 มม.

จำนวน 1 แผ่น

สำหรับใช้ ภายใน 

เหมาะสำหรับงานที่ต้องทาสีหรือปิดทับผิวหน้าไม้เพียง 1 ด้าน

ดาวน์โหลดเอกสาร