COMPANY PROFILE

บริษัท นานาวัสดุเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

The begining

This is how it's began

บริษัท นานาวัสดุเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 30 ปี จากการรับทำเฟอร์นิเจอร์ ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อศรีเกียรติ - คุณแม่สุพร นิติภาวะชน ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ในนามที่ชาวหาดใหญ่รู้จักกันทั่วไปว่า “ร้านนานาเฟอร์นิเจอร์” ซึ่งมีทั้งรับเหมาตกแต่งภายใน จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักสำเร็จรูป และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน  และจริงใจกับลูกค้าของทั้ง 2 ท่าน ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในสงขลาและต่างจังหวัด ประกอบกับการรู้จักประหยัดอดออม จึงทำให้กิจการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 2539-2554

ปี 2539 - 2554

จากเงินทุนที่เก็บหอมรอบริบ จึงคิดจะเปิดร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ด้วย ร้านนานาวัสดุเฟอร์นิเจอร์ จึงเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2539  ควบคู่กับการรับเหมาทำเฟอร์นิเจอร์

เนื่องจากการจราจรในเมืองหาดใหญ่เริ่มแออัด รถติด  ทำให้ลูกค้าต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาไม่สะดวก ในปี 2554  จึงได้เปิด ร้านนานาโฮมเซ็นเตอร์ ขึ้นอีกร้านหนึ่ง ที่เส้นถนนเลี่ยงเมือง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่อยู่บริเวณรอบนอก และลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด


2554 ถึงปัจจุบัน

ปี 2554 - ปัจจุบัน

ปัจจุบันถึงแม้เราไม่ได้รับเหมาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์แล้ว ด้วยประสปการณ์ที่สั่งสม เราจึงได้คัดสรรวัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ ตอบโจทย์การใช้งาน มาไว้บริการลูกค้าในราคายุติธรรม และยินดีที่จะให้คำปรึกษาหารือเสมือนเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่ง


พ่อสอนเสมอว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน"  จึงเป็นสิ่งที่ร้านเรายึดมั่นตลอดมาและจะยึดมั่นตลอดไป 


" คิดถึงงานเฟอร์นิเจอร์ คิดถึงนานาวัสดุเฟอร์นิเจอร์ และ นานาโฮมเซ็นเตอร์นะคะ "